Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

Εντοπίζοντας βιβλικά χωρία στις αμερικανικές εφημερίδες του παρελθόντος / Tracing Bible verses in American newspapers of the past

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post ο καθηγητής των αμερικανικών θρησκειών στο College of Humanities and Social Sciences του George Mason University κατασκεύασε ένα χρηστικό εργαλείο για τον εντοπισμό των βιβλικών χωρίων στις εφημερίδες του 19ου και 20ου αι. στην Αμερική. Το εργαλείο αυτό είναι πολύ σημαντικό για όσους ερευνούν την ιστορία της πρόσληψης των βιβλικών κειμένων στο χώρο κυρίως της πολιτικής και να εντοπίσει τις τάσεις όσον αφορά σε συγκεκριμένους στίχους, βιβλία ή γενικότερα την ΠΔ και ΚΔ. Για παράδειγμα ο στίχος Ιω 15:13 "μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ" ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής σε δημοσιεύματα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου σε νεκρολογίες στρατιωτών. Η βάση δεδομένων του Mullen καλύπτει τα δημοσιεύματα εφημερίδων από το 1837, όταν παρατηρείται μία ευαγγελικαλική ανανέωση στις ΗΠΑ μέχρι το 1922, καθώς το υλικό από κει και στο εξής καλύπτεται από το copyright. Σε όλο αυτό το διάστημα το ενδιαφέρον των εφημερίδων για τα βιβλικά χωρία παραμένει αμείωτο, θα ήταν, ωστόσο, ενδιαφέρον να δει κανείς εάν αλλάζει η τάση στις επόμενες δεκαετίες του 20ου αιώνα και κατά τον 21ο. Δεν υπάρχουν σχόλια: