Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Φωτογραφία της ημέρας: Aύγουστος / Photo of the day: Augustus

The Meroë Head of Augustus, Bronze head from an over-life-sized statue of Augustus, likely made in Africa, Egypt, C.27BC - 25BC, Excavated, Africa, Sudan, 1910,  © The Trustees of the British Museum
Kεφάλι του Αυγούστου που βρέθηκε στην Meroë.
27-25 π.Χ. - Βρετανικό Μουσείο
Πηγή: Wall Street International
Το κεφάλι αυτό του Αυγούστου βρέθηκε στο Σουδάν στα 1910. Προέρχεται από χάλκινο άγαλμα του αυτοκράτορα που κατασκευάστηκε σε κάποιο εργαστήριο της Αφρικής. Μάλλον είχε αρχικά στηθεί σε κάποιο δημόσιο χώρο σε πόλη του νότιου συνόρου της Αιγύπτου, κατά πάσα πιθανότητα στην Συήνη. Όταν το Βασίλειο των Κους επιτέθηκε στα νότια σύνορα της Αιγύπτου (24 π.Χ.) λαφυραγώγησε τις πόλεις εκεί κι έφερε ως λάφυρα πίσω μεταξύ άλλων αγάλματα όπως αυτό της φωτογραφίας. Το κεφάλι του αγάλματος θάφτηκε ως τρόπαιο στην είσοδο ενός ιερού των Κους στην Μερόη. Έτσι κάθε φορά που οι πιστοί έμπαιναν στο ιερό πατούσαν επάνω του, μία συμβολική κίνηση υπενθύμισης της νίκης επί της Ρώμης που αντιπροσώπευε το άγαλμα του αυτοκράτορά της. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: