Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης / Completion of the digitization of the NT mss at Greek National Library

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα στο ιστολόγιο του Center for the Study of the New Testament Manuscripts η ομάδα του Daniel B. Wallace ολοκλήρωσε τις εργασίες ψηφιοποίησης των χειρογράφων της Καινής Διαθήκης που φυλάσσονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη στην Αθήνα. Επί δύο συνεχή χρόνια 41 ειδικοί ψηφιοποίησαν 150.000 σελίδες (ενώ εξετάστηκαν 200.000). Από τα 300 ψηφιοποιημένα χειρόγραφα 21 δεν ήταν καταλογογραφημένα στον κατάλογο του Ινστιτούτου Nestle Aland. Ότι ο αριθμός είναι τόσο μικρός οφείλεται σύμφωνα με το δημοσίευμα στην προσεκτική καταλογογράφηση των βιβλιοθηκονόμων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα νέα ευρήματα παρουσιάζουν πατερικά υπομνήματα στα βιβλικά κείμενα και catenae. Όλα αυτά τα ψηφιοποιημένα χειρόγραφα θα "ανεβούν" στη σελίδα του Κέντρου μέσα στους επόμενους μήνες και θα είναι προσβάσιμα στους ερευνητές. Μία σημαντική εξέλιξη στο χώρο της κριτικής του κειμένου της Καινής Διαθήκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: