Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Εθνότητα και εκλογή στο Ρωμαίους 9 / Ethnicity and election in Romans 9

Renaming Abraham's ChildrenΚυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Mohr Siebeck η μελέτη του Robert B. Foster σχετικά με τον τρόπο που ο Παύλος κατανοεί και παρουσιάζει την εκλογή και την εθνότητα στο Ρωμ 9. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο Παύλος εφαρμόζει προφητικά κείμενα από τον Μαλαχία, Ωσηέ και Ησαΐα στην ιστορία των τέκνων του Αβραάμ όπως την αφηγείται το βιβλίο της Γένεσης. Με αυτόν τον τρόπο ο Παύλος τονίζει ότι η εκλογή είναι το προνόμιο εκείνων που είναι ταυτόχρονα ο εκλεκτός κι ο απορριφθείς λαός. Στη συνέχεια ο απόστολος εφαρμόζει την ίδια ιδέα στους χριστιανούς εξ εθνών και στον Ισραήλ γενικά για να δημιουργήσει μία νέα αβρααμική ταυτότητα για όσους ακολουθούν τον Μεσσία Χριστό. 

Robert B. Foster, Renaming Abraham's Children: Election, Ethnicity, and the Interpretation of Scripture in Romans 9, WUNT II. 421 (Tübingen: Mohr Siebeck, 2016)
XVIII + 327 σελίδες
ISBN 978-3-16-154483-5
89,00 €


Δεν υπάρχουν σχόλια: