Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Στο τρέχον τεύχος του SJTh / In the current issue of SJTh

Scottish Journal of Theology 69:3 (2016)

  • Joshua McNall, "Shrinking pigeon, brooding dove: the Holy Spirit in recent works by Sarah Coakley and N. T. Wright," 295-308 (abstract)
  • Thomas Andrew Bennett, "Julian of Norwich, the Bible, and creative, orthodox theology: always novel, never new," 309-325 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: