Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

Η αρχιερατική ευλογία στον αρχαίο Ισραήλ / The priestly blessing in ancient Israel

Ketef Hinnom Amulet 2
Ketef Hinnom Amulet 2 (Πηγή: asorblog)
Στην ιστοσελίδα Asorblog έχει αναρτηθεί το ενδιαφέρον κείμενο του Jeremy D. Smoak σχετικά με τις μαρτυρίες εκτός του βιβλίου των Αριθμών (6,22-27) της αρχιερατικής ευλογίας και της χρήσης της στην καθημερινή ζωή του Ισραήλ. Ο Smoak παρουσιάζει και σχολιάζει επιγραφικές μαρτυρίες και καταλήγει: 

"The placement of the blessing in the text of Numbers may thus be seen as a re-locating of the ritual function of blessing’s from temple to text. By associating the priestly blessing with the tabernacle and the description of Israelites bringing dedicatory and votive offerings to the altar, the text of Numbers reflected the physical connection that existed between temple dedications and inscribed blessings in Iron Age temples. In this way, the citation of the blessing in the text of Numbers also paved the way for the continued use of the blessing in later Jewish and Christian liturgy and practice."

Δεν υπάρχουν σχόλια: