Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

Αρχαίοι χριστιανοί γραφείς / Εarly Christian scribes

Copying Early Christian TextsΑπό τον εκδοτικό οίκο Mohr Siebeck κυκλοφόρησε η μελέτη του Alan Mugridge σχετικά με τις πρακτικές αντιγραφής των αρχαίων χριστιανών. Ο συγγραφέας αμφισβητεί τη γενικά διαδεδομένη άποψη ότι οι χριστιανοί αντέγραφαν μόνοι τους κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες τα κείμενά τους χωρίς να έχουν ιδιαίτερη εμπειρία στην αντιγραφή κειμένων. Εξετάζει όλους τους ελληνικούς παπύρους με χριστιανικά κείμενα μέχρι το τέλος του 4ου αι. και καταλήγει ότι τα χριστιανικά κείμενα, όπως και τα υπόλοιπα κείμενα του ελληνορωμαϊκού κόσμου, αντιγράφονταν από έμπειρους αντιγραφείς. Αν κι οι μαρτυρίες για επαγγελματίες χριστιανούς αντιγραφείς προέρχονται κυρίως από την εποχή του Μ. Κωνσταντίνου κι εξής, σύμφωνα με τον Mugridge ήδη χρησιμοποιούνταν σε παλαιότερες εποχές. Είναι άγνωστο αν όλοι αυτοί οι αντιγραφείς ήταν χριστιανοί, βέβαιο όμως είναι, σύμφωνα πάντα με τον συγγραφέα, ότι πέρα από τα συνηθισμένα σε όλα τα κείμενα εκείνης της εποχή λάθη, οι γραφείς αντέγραφαν με ακρίβεια τα χριστιανικά κείμενα.

Alan Mugridge, Copying Early Christian Texts: A Study of Scribal Practice, WUNT 362 (Tübingen: Mohr Siebeck 2016)
XX, 558 σσ.
ISBN 978-3-16-154688-4
159,00 €

Δεν υπάρχουν σχόλια: