Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Στο τρέχον τεύχος του ET/ In the current issue of ET

Expository Times 127:11 (2016)

Peter Nyende, "Tested for Our Sake: The Temptations of Jesus in the Light of Hebrews," 525-533 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: