Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Κεφάλαια από την εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη του P. Anderson / Chapters from the P. Anderson's Introduction to the NT

Στη γνωστή ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχουν αναρτηθεί δύο κεφάλαια από το νέο βιβλίο του Paul N. Anderson, From Crisis to Christ: A Contextual Introduction to the New Testament (Nashville, TN: Abingdon, 2014):

Δεν υπάρχουν σχόλια: