Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Ελληνικά χειρόγραφα στη Σουηδία / Greek manuscripts in Sweden

Στην ιστοσελίδα που θα φιλοξενήσει τα ψηφιοποιημένα χειρόγραφα που βρίσκονται σε βιβλιοθήκες της Σουηδίας  (120 στον αριθμό) υπάρχει ήδη ανεβασμένη κατένα του β΄ μ. του 13ου αι. στην ΚΔ (Πράξεις, επιστολές Παύλου, καθολικές επιστολές), το χειρόγραφο Uppsala Gr. 01 (στον κατάλογο Nestle 441 και 442):

Δεν υπάρχουν σχόλια: