Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

O Αβραάμ στο Ρωμ 4 / Abraham in Romans 4

Themelios 40:1 (2015)

David Shaw, "Romans 4 and the Justification of Abraham in Light of Perspectives New and Newer," 50-62

Δεν υπάρχουν σχόλια: