Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

Ancient World Digital Library

Μία εξαιρετική πρωτοβουλία του Institute for the Study of the Ancient World του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης είναι η ψηφιακή βιβλιοθήκη του, η οποία παρέχει πρόσβαση σε ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό βιβλίων, σχετικά με την Αρχαία Εγγύς Ανατολή, Αρχαίο Ιουδαϊσμό και Αρχέγονο Χριστιανισμό. Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές μπορούν να διαβάσουν τα ψηφιοποιημένα βιβλία online: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: