Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Conf: Authorial voices and religious innovation in Hellenistic Roman times: From Ben Sira to Tertullian

Die Stimme des Autors: Religiöse Innovation in hellenistisch-römischer Zeit / 
Authorial voices and religious innovation in Hellenistic Roman times: From Ben Sira to Tertullian


Erfurt, 20-22 Μαΐου 2015

To συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο του Erfurt σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Aarhus, έχει ως θέμα τη θρησκευτική ταυτότητα των συγγραφέων της αρχαιότητας, όπως αυτή δηλώνεται μέσα από τα κείμενά τους. 

Περιγραφή του συνεδρίου και πρόγραμμα εδώ / Description of the conference and programme here

Δεν υπάρχουν σχόλια: