Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του LThPh / An article of biblical interest in the current issue of LThPh

Laval Théologique et Philosophique 70:4 (2014)

Agnès Bastit, "L’apologue synoptique du « Fort ligoté » (Mt 12,29 et par.) dans la théologie d’Irénée et la première littérature chrétienne," 291-314
This presentation deals with a microstory — passed down by the Synoptic gospels (Mt 12,29 and par.) and the Gospel of Thomas — about a conflict due to the plundering of the “goods” possessed (unjustly, as the context suggests) by a “strong one”. Our study begins with an analysis of the different textual forms in which this story circulated initially ; there follows an investigation into the various theological readings and uses of that theme in Irenaeus’s work at the end of the 2nd century, and also in the works of some of his contemporaries or later upholders of his theses. As for the general presence of that verse and the history of its interpretation in the ancient Church, research has been fairly exhaustive with regard to the first three centuries, but it remains only indicative for the 4th and 5th centuries (with an opening-up to the medieval West). The propagation of that story in the ancient Church is closely related to its kerygmatic function : a simple, efficacious act sums up the economy of redemption, the rescue of man unjustly kept prisoner by the devil ; thus the story connects the ultimate revitalisation of man to his initial formation and subsequent captivity by recalling the decisive moment of man’s liberation.

Δεν υπάρχουν σχόλια: