Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Στο τρέχον τεύχος του Interpretation / In the current issue of Interpretation

Interpretation 69:2 (2015)


  • L.J. Claassens, "Tragic laughter : laughter as resistance in the Book of Job," 143-155
  • Michael Patella, "And God created laughter: the Eighth Day," 156-168Δεν υπάρχουν σχόλια: