Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Bibliotheca polyglotta

Στο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και ανάρτησης στο διαδίκτυο σημαντικών θρησκευτικών κειμένων σε διάφορες γλώσσες συμπεριλαμβάνονται και τα κείμενα της Βίβλου:

Biblia
This library will contain the Old Testament in parallel versions in Hebrew, with the Greek Septuaginta, the Latin Vulgata, and the King James Bible versions. Further it will encompass the New Testament in its Greek version, the Latin Vulgata and the King James.

Δεν υπάρχουν σχόλια: