Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Πώς να σκοτώσεις ένα βασιλιά / How to kill a king

Στο ιστολόγιο της ASOR ο καθηγητής Christopher A. Rollston έχει αναρτήσει ένα ενδιαφέρον κείμενο για τις μαρτυρίες βασιλικών δολοφονιών στην Παλαιά Διαθήκη και στους λαούς της Εγγύς Ανατολής: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: