Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του JSQ / In the current issue of JSQ

Jewish Studies Quarterly 21:3 (2014)

Nadav Sharon, "The Conquests of Jerusalem by Pompey and Herod: On Sabbath or "Sabbath of Sabbaths"?," 193-220 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: