Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Οι αρχαίοι αναγνώστες και αντιγραφείς της ΚΔ / Early readers and scribes of the NT

Από τις εκδόσεις Gorgias ανακοινώθηκε η κυκλοφορία μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα ενός συλλογικού τόμου με θέμα το αρχαίο αναγνωστικό κοινό και τους αντιγραφείς του κειμένου της Καινής Διαθήκης. O τόμος φιλοξενεί τις εισηγήσεις που διαβάστηκαν στο 8ο Colloquium του Πανεπιστημίου του Birmingham με θέμα την κριτική του κειμένου της Καινής Διαθήκης:

H. A. G. Houghton (ed.), Early Readers, Scholars and Editors of the New Testament: Papers from the Eighth Birmingham Colloquium on the Textual Criticism of the New Testament (Texts and Studies 11), Gorgias Press 2014
233 σ.
ISBN: 978-1-4632-0411-2
$95.00

Περιγραφή του βιβλίου / Description of the book
The New Testament text has a long and varied history, in which readers, scholars and editors all play a part. Understanding the ways in which these users engage with the text, including the physical form in which they encounter the Bible, its role in liturgy, the creation of scholarly apparatus and commentary, types of quotation and allusion, and creative rewriting in different languages or genres, offers insight into its tradition and dissemination.

The ten papers in this volume present original research focusing on primary material in a variety of fields and languages. Their scope stretches from the evidence in the gospels for ‘ministers of the word’, and the sources used by the evangelists, to the complex history and politics of a twentieth-century critical edition. Key third- and fourth-century figures are assessed, including Origen, Eusebius of Caesarea and Augustine, as well as an anonymous commentary on Paul used by Pelagius and only preserved in a single ninth-century manuscript. Traces of a pre-Vulgate Latin version are detected in the poetry of Sedulius, while early translations in general are explored as a way of shedding light on the initial reception of the gospels. One of the earliest scholarly ‘editions’ of the gospels, underlying the manuscripts known as Family 1, is examined in Mark.

The contributors were all participants in the eighth Birmingham Colloquium on the Textual Criticism of the New Testament, an international gathering of established and emerging scholars whose work reflects the excitement and diversity of New Testament textual scholarship today.

Περιεχόμενα / Contents
 • Table of Contents (page 7)
 • List of Contributors (page 9)
 • Introduction (page 11)
 • List of Abbreviations (page 15)
 • 1. Hupêretai ... tou logou: Does Luke 1:2 Throw Light on to the Book Practices of the Late First-Century Churches? (Thomas O'Loughlin) (page 17)
 • 2. The Gospel of John and its Original Readers (Hans Forster in co-operation with Ulrike Swoboda) (page 33)
 • 3. The Eusebian Canons: Their Implications and Potential (Satoshi Toda) (page 43)
 • 4. Donkeys or Shoulders? Augustine as a Textual Critic of the Old and New Testaments (Rebekka Schirner) (page 61)
 • 5. The Sources for the Temptations Episode in the Paschale Carmen of Sedulius (Oliver Norris) (page 83)
 • 6. A Reintroduction to the Budapest Anonymous Commentary on the Pauline Letters (R. F. MacLachlan) (page 109)
 • 7. Preliminary Investigations of Origen's Text of Galatians (Matthew R. Steinfeld) (page 123)
 • 8. Family 1 in Mark: Preliminary Results (Amy S. Anderson) (page 135)
 • 9. Textual Criticism and the Interpretation of Texts: The Example of the Gospel of John (Hans Forster) (page 179)
 • 10. The Correspondence of Erwin Nestle with the BFBS and the 'Nestle-Kilpatrick' Greek New Testament Edition of 1958 (Simon Crisp) (page 205)
 • Index of Manuscripts (page 223)
 • Index of Biblical Passages (page 225)
 • Index of Subjects (page 229)
 • Index of Greek Words (page 233)


Δεν υπάρχουν σχόλια: