Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 70:1 (2014)

Philippus (Phil) J. Botha, "Psalm 32 as a wisdom intertext"

Δεν υπάρχουν σχόλια: