Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

Το τρέχον τεύχος του NovT / The current issue of NovT

Novum Testamentum 56:4 (2014)

  • Sigurd Grindheim, "Luke, Paul, and the Law," 335-358 (abstract)
  • Ladislav Tichy, "The “Gospel” in Gal 1:6-7 Revisited," 359-372 (abstract)
  • Matthew Thiessen, "Paul’s Argument against Gentile Circumcision in Romans 2:17-29," 373-391 (abstract)
  • Christopher R. Hutson, "“Saved through Childbearing”: The Jewish Context of 1 Timothy 2:15," 392-410 (abstract)
  • John A.L. Lee, "The Onoma Rule," 411-421 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: