Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος BAGL / A new article in the current article of BAGL

Bulletin of Ancient Greek Linguistics 3 (2014)

James D. Dvorak and Ryder Dale Walton, "Clause as Message: Theme, Topic, and Information Flow in Mark 2:1–12 and Jude"

Δεν υπάρχουν σχόλια: