Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

Numen 61: 5-6 (2014)

  • Jonathan Cahana, "Androgyne or Undrogyne?: Queering the Gnostic Myth," 509-524 (abstract)
  • Dylan M. Burns, "Sethian Crowns, Sethian Martyrs? Jewish Apocalypses and Christian Martyrs in a Gnostic Literary Tradition," 552-568 (abstract
  • Richard L. Gordon, "Coming to Terms with the “Oriental Religions of the Roman Empire”," 657-672 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: