Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

1111 ψηφιοποιημένα χειρόγραφα της Βρετανικής Βιβλιοθήκης / 1111 digitized manuscripts of the British Library

Ο νέος κατάλογος της Βρετανικής Βιβλιοθήκης που έχουν ψηφιοποιηθεί μέχρι σήμερα έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Μεταξύ αυτών των χειρογράφων και πολλά της Καινής Διαθήκης:

Δεν υπάρχουν σχόλια: