Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 14 (2014)

Yisca Zimran, "'The Lord Has Rejected You As King Over Israel': Saul' Deposal from the Throne"

Δεν υπάρχουν σχόλια: