Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Ιστορικισμός και βιβλική ιστορία / Historicism and biblical story

Ο Mark McEntire παρουσιάζει το νέο βιβλίο του Jacob L. Wright’s David, King of Israel, and Caleb in Biblical Memory και συζητά το θέμα του ιστορικισμού και του ρόλου του στις βιβλικές σπουδές καθώς και τις μεθοδολογικές συζητήσεις τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου κι εξής:

Δεν υπάρχουν σχόλια: