Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

Το νερό στον Ιουδαϊσμό της εποχής του Δεύτερου Ναού / Water in the Second Temple Judaism

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο de Gruyter ένας συλλογικός τόμος, τον οποίο επιμελούνται οι Ehud Ben Zvi και Christoph Levin κι έχει ως θέμα το νερό ως σύμβολο στον Ιουδαϊσμό της εποχής του Δεύτερου Ναού:

Ehud Ben Zvi / Christoph Levin, Thinking of Water in the Early Second Temple Period (BZAW 461), de Gruyter, Berlin 2014
xvi, 485 pages
ISBN: 978-3-11-034966-5
129,95 €

Πίνακας περιεχομένων  / Contents
 • Christoph Levin, "Introduction," 1-10
 • Ehud Ben Zvi, "Thinking of Water in Late Persian/Early Hellenistic Judah: An Exploration," 11-28
 • Martti Nissinen, "Sacred Springs and Liminal Rivers: Water and Prophecy in the Ancient Eastern Mediterranean," 29-48
 • Stéphanie Anthonioz, "Water(s) of Abundance in the Ancient Near East and in Hebrew Bible Texts: A Sign of Kingship," 49-76
 • Diana Edelman, "The Nile in Biblical Memory," 77-102
 • Kåre Berge, "Polluted, Bitter, and Sweet Water as a Matter of Ethnic Identity-Formation in Persian Yehud," 103-122
 • Ian Douglas Wilson, "The Song of the Sea and Isaiah: Exodus 15 in Post-monarchic Prophetic Discourse," 123-148
 • Sonya Kostamo, "Imagining Water: The Overflowing Stream in Isa 66:12," 149-166
 • Hermann-Josef Stipp, "'But into the Water You Must Not Dip It' (Jeremiah 13:1) – Methodological Reflections on How to Identify the Work of the Deuteronomistic Redaction in the Book of Jeremiah," 167-196
 • Christoph Levin, "Drought and Locust Plague in Joel 1–2," 197-228
 • Bob Becking, "Coping with Drought and Famine in some Post-Exilic Texts," 229-256
 • Reinhard Müller, "Adad’s Overflowing Scourge and the Weather God of Zion: Observations on Motif History in Isa 28:14–18," 257-278
 • Urmas Nõmmik, "Thinking of Water in the Book of Job: A Fluvial Introduction to the Job Literature," 279-298
 • Juha Pakkala, "Water in 1–2 Kings," 299-316
 • William S. Morrow, "Water Control and Royal Propaganda: Sennacherib’s Boast in 2 Kgs 19:24 (= Isa 37:25)," 317-338
 • Louis Jonker, "Manasseh in Paradise? The Influence of ANE Palace Garden Imagery in LXX 2 Chronicles 33:20," 339-358
 • Peter Juhás, "Dew in the Enochic Literature," 359-374
 • Samuel I. Thomas, "Living Water by the Dead Sea: Some Water Metaphors in the Qumran Scrolls," 375-392
 • James R. Linville, "The Fluid Boundaries of Life, the Universe and Yahweh," 393-408
 • Peter Sabo, "Drawing Out Moses: Water as a Personal Motif of the Biblical Character," 409-436
 • Francis Landy, "Fluvial Fantasies," 437-456
Δεν υπάρχουν σχόλια: