Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / New articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 70:1 (2014)

In-Cheol Shin, "Women’s stories implying aspects of anti-Judaism with Christological depiction in Matthew"
Jacobus (Kobus) Kok, "Social Identity Complexity Theory as heuristic tool in New Testament Studies"
David D. Grafton, "The identity and witness of Arab pre-Islamic Arab Christianity: The Arabic language and the Bible"

Hervomde teologiese studies 70:3 (2014)
Morakeng E.K. Lebaka, "Music, singing and dancing in relation to the use of the harp and the ram’s horn or shofar in the Bible: What do we know about this?"

Δεν υπάρχουν σχόλια: