Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Ερμηνευτικές μέθοδοι της Βίβλου / Biblical hermeneutics

Η Ellen White ανάρτησε ένα σύντομο κείμενο για τις βιβλικές ερμηνευτικές μεθόδους στη σελίδα του Biblical Archaeologist Review:

Δεν υπάρχουν σχόλια: