Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Ποιοι ήταν οι Υκσώς; / Who were the Hyksos?

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com ο Joseph Weinstein παρουσιάζει ιστορικά δεδομένα σχετικά με τους Υκσώς, η δυναστεία που συνδέεται με την παρουσία των Εβραίων στην Αίγυπτο και την Έξοδο:

We Were Slaves to the Hyksos in Egypt

Δεν υπάρχουν σχόλια: