Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/4 (2021)

Abraham O. Shemesh, "The sources of knowledge of two medieval Jewish commentators in nature issues: The case of gathering the musk (Song of Songs 5:1)"

Δεν υπάρχουν σχόλια: