Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του ETL / The current issue of ETL

 Ephemerides Theologicae Lovanienses 96/4 (2020)

  • Sarah Schwartz, "From Rhetoric to Demagoguery: A New Reading of the Spies' Report (Num 13,26-33)," 583 - 602 (abstract)
  • Dietrich-Alex Koch, "The Collection for Jerusalem: A Joint Action of Paul and Pauline Communities in Greece and Asia 53-56 AD," 603 - 622 (abstract)
  • John Nolland, "LXX Translation of אשׁם, with Special Reference to the אשָָׁם Offering," 649 - 660 (abstract)
  • Olegs Andrejevs, "A Source-critical Analysis of the Lord's Prayer: Multiple Autonomous Recensions or Q?" 661 - 679 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: