Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/4 (2021)

Woo Min Lee, "A hybrid Christian identity in Philippians 1:15–18"

Δεν υπάρχουν σχόλια: