Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Οι πινακίδες του Deir ‘Alla / The tablets of Deir ‘Alla

Η πινακίδα αρ. 3291 (Φωτο:  Gerrit van der Kooij)

 Στην ιστοσελίδα ANE Today ο Michel de Vreeze (Πανεπιστήμιο του Durham) συζητά τη σημασία των πήλινων πινακίδων που βρέθηκαν στο Deir ‘Alla και οι οποίες χρονολογούνται στην Ύστερη Εποχή Χαλκού. Συμβάλουν στην ανίχνευση της ιστορίας του χαναανιτικού αλφαβήτου και την άμεση σύνδεσή του με συγκεκριμένες ομάδες γραφέων στα τοπικά ιερά:

The Enigmatic Tablets from Late Bronze Age Deir ‘Alla

Δεν υπάρχουν σχόλια: