Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Toronto Journal of Theology / In the current issue of Toronto Journal of Theology

 Toronto Journal of Theology 36/2 (2020)

Harold W. Attridge, "A Textual Problem and a Gospel’s Purpose: A Reflection on Current Johannine Studies," 150–158 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: