Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

 Revue Théologique de Louvain 51/4 (2020)

  • Nathalie Siffer, "De quelques perspectives en exégèse biblique," 420 - 438 (abstract)
  • Geert van Oyen, "Pour l'amour du récit: En écho à Nathalie Siffer," 439 - 445 

Δεν υπάρχουν σχόλια: