Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του JSIJ / The current issue of JSIJ

 Jewish Studies, an Internet Journal 19 (2020)

Special Josephus Issue

[Θερμές ευχαριστίες στον καλό συνάδελφο Michael Avioz για την είδηση] 

Δεν υπάρχουν σχόλια: