Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του Brill Research Perspectives in Biblical Interpretation / The current issue of Brill Research Perspectives in Biblical Interpretation

Brill Research Perspectives in Biblical Interpretation 4:2 (2019)

Abraham Smith, "Black/Africana Studies and Black/Africana Biblical Studies," 1–92 (abstract)    

Δεν υπάρχουν σχόλια: