Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021

Τα φράγματα και η πολιτιστική απώλεια / Dams and cultural loss

 Oi Nicolò Marchetti και Federico Zaina αναλύουν το ρόλο που παίζουν τα φράγματα που κατασκευάστηκαν στις χώρες της περιοχής της αρχαίας Εγγύς Ανατολής όχι μόνο στην τοπική οικονομία κι ανάπτυξη αλλά και στην απώλεια αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικής κληρονομιάς. Παρουσιάζουν επίσης το project OrientDams που σκοπό έχει να αποτιμήσει το πολιτιστικό κόστος αυτών των φραγμάτων και να προτείνει τρόπους προστασίας της πολιτισμικής μνήμης:

OrientDams: The Impact of Dams on Cultural Heritage in the Middle East and North Africa

Δεν υπάρχουν σχόλια: