Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021

Οι τελευταίες οδηγίες του Δαυίδ / David's last instructions

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com ο David Glatt-Gilad αναλύει τη βιβλική αφήγηση για τις τελευταίες οδηγίες του Δαυίδ στο γιο κα διάδοχό του Σολομώντα και τη ραββινική της ερμηνεία στη συνέχεια:

King David’s Troubling Deathbed Instructions

Δεν υπάρχουν σχόλια: