Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Anatolian Studies / In the current issue of Anatolian Studies

 Anatolian Studies 70 (2020)

Dario Calomino, "Caracalla and the divine: emperor worship and representation in the visual language of Roman Asia Minor," 153-169 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: