Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του ITQ / In the current issue of ITQ

 Irish Theological Quarterly 85/4 (2020)

Neil Ormerod, "The Quest for the Historical Jesus as an Experiment in Theological Method: A Lonerganian Perspective,"  389–404 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: