Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Feminist Studies in Religion / In the current issue of Feminist Studies in Religion

 Feminist Studies in Religion 36/2 (2020)

  • Ryan S. Higgins, "He Would Not Hear Her Voice: From Skilled Speech to Silence in 2 Samuel 13:1–22," 25-42 (abstract)
  • Cristina Legarda, "The Syrophoenician Woman," 131-132Δεν υπάρχουν σχόλια: