Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του ThSt / In the current issue of ThSt

 Theological Studies 81/3 (2020)

Andrew R. Davis, "A Biblical View of Covenants Old and New," 631-648 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: