Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / A new article in the current issue of JGRChrJ

 Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 16 (2020)

Doosuk Kim, "Romans 14 and Impurity in the Mishnah"

Δεν υπάρχουν σχόλια: