Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του JECH / In the current issue of JECH

 Journal of Early Christian History 10/1 (2020)

  • Gerhard van den Heever, "New Testament and Early Christian Studies: Theses on Theory and Method," 1-3 
  • John-Christian Eurell, "The Delay of the Parousia and the Changed Function of Eschatological Language," 61-80 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: