Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του MTSR / In the current issue of MTSR

 Method and Theory in the Study of Religion 32/4-5 (2020)

  • Stephen L. Young, "'Let’s Take the Text Seriously':  The Protectionist Doxa of Mainstream New Testament Studies," 328-363 (abstract)
  • M Adryael Tong, "Protecting Difference: Protectionist Strategies and the Parting of the Ways,"  364–372 (abstract
  • Guillaume Dye, "A Response to Stephen L. Young, 'Let’s Take the Text Seriously': the Protectionist Doxa in Mainstream New Testament Studies," 380–385 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: