Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του Feminist Theology / In the current issue of Feminist Theology

 Feminist Theology 29/2 (2021)

  • Cat Quine, "Pharaoh’s Daughter: The Adoptive Mother’s Sacrifice," 102-112 (abstract)
  • Sarah Harris, "The Bleeding Woman: A Journey From the Fringes," 113-129 (abstract)
  • Kai D. Moore, "Paul’s Flesh: A Disabled Reading of Flesh/Spirit Dualism," 130-139 (abstract)Δεν υπάρχουν σχόλια: