Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issues of ExpT

 Expository Times 132/2 (2020)

  • Deok Hee Jung, "Conflicting Worldviews in Acts," 53-62 (abstract)
  • Rob James, "Intratextuality in Luke: Connecting the Emmaus Road with the Boy in the Temple," 63-70 (abstract)
  • Joseph Sánchez-Moreno, "The Reason that Motivated Jonah’s Escape," 71-76 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: