Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

Τα φιλολογικά είδη της ιουδαϊκής γραμματείας των ελληνιστικών χρόνων / The genres of Jewish literature in Hellenistic times

 Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation o Sean A. Adams δημοσιεύει ένα κατατοπιστικό άρθρο σχετικά με τα φιλολογικά είδη του ελληνιστικού περιβάλλοντος τα οποία υιοθέτησαν οι Ιουδαίοι συγγραφείς καθώς και τους τρόπους με τους οποίους τα αφομοίωσαν δημιουργικά μέσα στο έργο τους:

Jewish-Greek Literature in the Hellenistic and Roman Eras: Some Findings from a Study of Genre

Δεν υπάρχουν σχόλια: